GERLACH, Jan. Chłopi w obronie Rzeczypospolitej : studium o piechocie wybranieckiej. 1939.