SKIBIŃSKI, Karol; JAKUBIK, Franciszek. Budowa dróg : projektowanie komunikacyi, roboty ziemne, budowa dróg. 1900 - 1902.