MATAKIEWICZ, Maksymilian. Dalsze badania nad formułą prędkości i krytyka nowszych zapatrywań na jej budowę. 1931.