Album pamiątkowe miasta Lwowa z okazji "Targów Wschodnich". 1921.