FISCHER, Adam. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. 1921.