KORANYI, Karol. Czary i gusła : przed sądami kościelnemi w Polsce w XV i w pierwszej połowie XVI wieku = (La sorcellerie devant les tribunaux ecclésiastiques en Pologne au XVe dans la première moitié du XVIe siècle). 1928.