STEINHAUS, Hugo. Czem jest, a czem nie jest matematyka. 1923.