PAWŁOWSKI, Antoni Teodor. Buchalterya rękodzielnika. 1908.