Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. T. 8, [Dyplomataryusz kapituły przemyskiej obrządku łacińskiego]. 1880.