Pamiętnik jubileuszowy : 1877-1902 : Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. 1902.