Bank krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Księstwem Krakowskiem 1883-1908 : pamiętnik za pierwsze 25 lat istnienia. 1909.