WIERZBICKI, Ludwik. Rozwój sieci kolei żelaznych w Galicyi : od roku 1847 włącznie do roku 1890. 1907.