ŚWIATŁOMIR,. Ciemnota Galicyi w świetle cyfr i faktów 1772-1902 : czarna księga szkolnictwa galicyjskiego. 1904.