MARCICHOWSKI, Marceli. Beton wzmocniony drzewem : odczyt w Towarzystwie Politechnicznem dnia 12 kwietnia 1911. 1911.