STRONCZAK-MIŁASZEWSKI, Adam. Belka ciągła na podporach sprężyście uginalnych i obracalnych. 1928.