ANTONIEWICZ, Jan Bołoz. Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886. 1894.