CIESIELSKI, Roman Z.. Asfalt naturalny i sztuczny w budownictwie. 1918.