NIKLIBORC, Władysław; STEINHAUS, Hugo. Ćwiczenia z rachunku różniczkowego. 1930.