BACHOWSKI WŁADYSŁAW,; TRETER, Mieczysław Henryk Kazimierz. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912. 1912.