ZAKRZEWSKI, Stanisław. Bolesław Chrobry Wielki. 1925.