Otwarte zasoby wiedzy. Nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków-Zakopane 15-17.06.2011. 2016.