RYBAK, Aneta. Funkcjonowanie modułu Katalogowanie w Koha na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 2016.