GANAKOWSKA, Urszula; POZIEMSKI, Jarosław; ZATORSKI, Wojciech. Koha – zintegrowany system biblioteczny. Wdrożenie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2016.