WITKIEWICZ, Stanisław. Aleksander Gierymski. 1903.