RĄCZKA, Marek; SITEK, Dariusz; PUCHAŁA, Stanisław; SZANDA, Marek; TRUŚ, Stanislaw. System zarządzania jakością w odlewni Metalplast WULKAN w Częstochowie. 1997.