JAWORSKI, Franciszek. Przewodnik po Lwowie i okolicy z Żółkwią i Podhorcami : z planem miasta i teatru. 1907.