Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy, Kraków 26-27.09.2016. 2016.