SZPROT, Jakub. Otwarty dostęp do publikacji naukowych - istotne zagadnienia.