STĄPOREK, Marta; RADZICKA, Joanna. Otwarty dostęp do publikacji i badań naukowych.