Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 13. 2016.