Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 12. 2015.