Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 9. 2012.