Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 8. 2010.