Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 6. 2009.