Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 4. 2006.