PETRI, Marta. Adaptacja elektrowni Scheiblera w Łodzi na bibliotekę. 2018.