A house in a city : properties of an architectural thing : monograph. Vol. 7 = Dom w mieście : właściwości rzeczy architektonicznej : monografia. Tom. 7. 2016.