GÓRNIK, Olga. Zespół mieszkaniowy Rzym - Flaminio. 2016.