JASIAK, Olga; KUPIDURA, Marta; SZPAKOWICZ (JURASZEK), Kamila. Kopalnia Kultur Audiowizualnych „Hałda Fałda”- rewitalizacja terenów pokopalnianych KWK Brzeszcze Jawiszowice. 2016.