Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1. 2011.