Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A2. 2010.