Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 6-A. 2007.