MICHAŁOWSKI, Tadeusz; NIZIŃSKA-PSTRUSIŃSKA, Maria; SZTARK, Wanda; BATEROWICZ, Anna. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : analiza miareczkowa i wagowa. 2002.