KSIĄŻYŃSKI, Krzysztof Wojciech. Hydraulika : zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. 2002.