MICHAŁOWSKI, Tadeusz. Obliczenia w chemii analitycznej z elementami programowania komputerowego : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. 2001.