WOJNAR, Leszek. Fraktografia ilościowa : podstawy i komputerowe wspomaganie badań. 1990.