OTTO, Frei. Dachy wiszące : forma i konstrukcja. 1959.