PEŁEŃSKI, Józef. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej : na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych. 1914.