ZAREWICZ, Ludwik. Dom Kapitulny zwany dawniej Św. Stanisława Biskupa przy ulicy Kanoniczej w Krakowie : monografia historyczna. 1887.