Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego, przez Piotra Hiacyntha Pruszcza, krotko opisane, powtornie zaś z pilnośćią przeyźrzane, y do druku z additamentem nowych kościołow y Relikwii S. podane, z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney Roku Pańskiego 1745

Type: Book
Number of downloads: 2445
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog